[1]
YAŞAR, S. 2022. In the Light of the Press Information Seyhan Deputies Esma Nayman and Her Parliamentary Work. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 14, 27 (Apr. 2022), 23–62.