[1]
DOĞRU, D.D. 2016. A Story of Exile in Our Recent History: “Yüz Ellilikler”. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 11, 21 (Feb. 2016), 209–226.