[1]
AYDIN, P.D.M. 2016. Christianity in Interpretation of Menar. Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 11, 21 (Feb. 2016), 9–32.