[1]
ULUSAY ALPAY, B. 2022. The Effect of Universal Design and Ergonomics on Urban Space; The Case of Eminönü – Sirkeci . Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi. 17, 34 (Mar. 2022), 253–272. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6468560.