EN TR

YAYIN İLKELERİ

ULUSLARARASI
HAKEMLİ DERGİ

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi Yayın İlkeleri
Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi hakemli ve bilimsel uluslararası bir dergidir. Yayınlanan yazıların tüm sorumlulukları yazarlarına aittir. Değerlendirilmek üzere gönderilen çalışmalar akademik, bilimsel ve özgün olmalıdır. Yayın Kurulu değerlendirmesi sonrası yayın ilkelerine uygun görülen makaleler akademik değerlendirme için sahalarında seçilen iki hakemin görüşüne arz edilir.Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Dergi editörleri ve yayın kurulu, konularıyla ilgili gelen makalelerde hakemlik yapabilir. Yayın Kurulu, yayınlanan yazılarda yer alan görüş ve düşüncelerden sorumlu değildir. Herhangi bir yerde yayınlanmış yazılara dergide yer verilmez.Yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Türk İslâm Medeniyeti İlmi Araştırmalar Enstitüsü'ne devredilmiş sayılır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu ve yazım tercihleri, yazarlarına aittir. Yazı ve fotoğraflardan, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Makalelerin dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
Makaleler dergi yazım formatına uygun olarak gönderilmelidir. Format sayfada yer almaktadır. Yazarlar haberleşmeyi temin için formatta belirtilen şekliyle iletişim bilgilerine yer vermelidir.